Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε.

12.11.15

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε.. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.