Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Υπηρεσίες Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε

20.10.15

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Υπηρεσίες Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.