36 νέες εντάξεις στη δράση digi-retail, συνολικού Π/Υ 1,76 εκατ. ευρώ

23.01.15

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη 36 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Τα 36 νέα σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1,76 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (Δημόσια Δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 1,03 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» έως σήμερα ανέρχονται σε 3.089 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 136,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εντάξεις στη δράση «digi-retail» μέχρι σήμερα έχουν ως εξής: 

Εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail ανά ΕΠ/ΠΕΠ

Αριθμός

Ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

1.223

30.508.180,47€

ΠΕΠ Αττικής

951

28.399.892,67 €

ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)

539

11.645.268,44 €

ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης (Δυτική Μακεδονία)

117

2.613.114,22 €

ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

118

2.686.337,20 €

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

141

3.674.339,83 €

 Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Σχετικά Αρχεία
Πίνακας νέων ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων (21η ένταξη)
Συγκεντρωτικός πίνακας ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων (21η ένταξη)
Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων  σε Επιχειρησιακά Προγράμματα/ Δράση digi-retail