Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου στο πλαίσιο της Δράσης "ICT4GROWTH"

29.12.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρώτης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου στο πλαίσιο της δράσης "ICT4GROWTH" (για το σύνολο των Δικαιούχων της Δράσης) παρατείνεται έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.