Πρότυπη Φόρμα Υποβολής Έκθεσης Προόδου στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

24.11.14

Εκτύπωση

Για τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH», είναι διαθέσιμο το πρότυπο έγγραφο της Έκθεσης Προόδου, στον υπερσύνδεσμο αυτό.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης στο 213 1300 700.