Διακήρυξη Ανοικτός Διαγωνισμός σε Τμήματα , Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συμπληρωματικού Εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων ΓΓΠΣ

01.10.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτός Διαγωνισμός σε Τμήματα για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συμπληρωματικού Εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων ΓΓΠΣ. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.