Διακοπή πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε.

26.09.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει ότι την Κυριακή 28.09.2014 από τη 13:00 έως τις 20:00 δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση, στα πληροφοριακά συστήματα των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων λόγω προγραμματισμένης γενικής διακοπής ρεύματος για εργασίες συντήρησης.