Πρόσκληση Επιλαχόντων ΠΕΠ Αττικής για την Υπογραφή Συμφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

12.09.14

Εκτύπωση

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει την εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των επιλαχόντων του ΠΕΠ Αττικής στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH» και καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όπως συμμετάσχουν στη διαδικασία υπογραφής Συμφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης. Σχετικό το συνημμένο αρχείο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2131300700