Δημόσια Διαβούλευση – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

17.07.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από 17/07/2014 έως και 25/07/2014. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην παρουσίαση στις 23/07/2014 και ώρα 12:00 στην έδρα της ΚτΠ Α.Ε. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.