Δημόσια Διαβούλευση – Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συμπληρωματικού Εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων ΓΓΠΣ

27.06.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συμπληρωματικού Εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων ΓΓΠΣ, από 27/06/2014 έως και 07/07/2014. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην παρουσίαση στις 30/11/1999 και ώρα 00:00 στη διεύθυνση Δεν θα γίνει παρουσίαση. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.