Πληροφοριακό σύστημα των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

19.06.14

Εκτύπωση

Το πληροφοριακό σύστημα των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων δεν θα είναι προσβάσιμο την Παρασκευή 20-6-2014 από τις 9:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ. για να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στους servers.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας