Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας πληρωμών δικαιούχων της Δράσης Digi-Retail.

29.05.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας πληρωμών δικαιούχων που έχουν ολοκληρώσει, επιτυχώς, τα επενδυτικά τους σχέδια, στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (Digi-Retail)» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».