Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Ανάπττυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης

29.05.14

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Ανάπττυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.