Ανακοίνωση του 3ου Τεύχους Διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης ICT4GROWTH

08.05.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει το 3ο Τεύχος Διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης ICT4GROWTH. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.