Κατακύρωση αποτελέσματος του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’αριθμ.15355/ 19-11-2013 απόφασης διενέργειας για το έργο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

05.05.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει την Κατακύρωση αποτελέσματος του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’αριθμ.15355/ 19-11-2013 απόφασης διενέργειας  για το έργο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.