Ενημέρωση για την Παραγωγική Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων

02.05.14

Εκτύπωση

Εχει παρατηρηθεί μη διαθεσιμότητα μέρους των υπηρεσιών που προσφέρονται από το DataCenter της ΚτΠ ΑΕ εξαιτίας σοβαρού σφάλματος στο ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο είχε ως συνέπεια βλάβες σε υλικό και λογισμικό. Γίνονται ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της παρεχόμενης λειτουργικότητας το συντομότερο δυνατόν.