Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ

29.04.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.