Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού «Ενέργειες Δημοσιότητας» του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

25.04.14

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου «Ενέργειες Δημοσιότητας» του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ Της πράξης: «Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της "Ανοικτής Διακυβέρνησης”». Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.