Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, Ανάπττυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης

10.04.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπττυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.