Διακήρυξη Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8»

31.03.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.