Διακήρυξη Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας»

31.03.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.