Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, «Ενέργειες Δημοσιότητας» του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

07.03.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Ενέργειες Δημοσιότητας» του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ Της πράξης: «Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της "Ανοικτής Διακυβέρνησης”». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.