Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, Αναβάθμιση και Επέκταση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α

05.02.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Αναβάθμιση και Επέκταση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α. «Αναβάθμιση και Επέκταση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.