Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Υπαλλήλων στην Ε.Ε.Ε.Π. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15η Φεβρουαρίου 2014

24.01.14

Εκτύπωση

H Ε.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης για την κάλυψη κενών θέσεων έως και την 15η  Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον υπερσύνδεσμο αυτό