Δημόσια Διαβούλευση – Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους πολίτες

22.01.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους πολίτες, από 22/01/2014 έως και 06/02/2014. Δε θα γίνει παρουσίαση. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.