ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

15.01.14

Εκτύπωση

H Ε.Ε.Ε.Π. δέχεται αιτήσεις απόσπασης για την κάλυψη κενών θέσεων έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον υπερσύνδεσμο αυτό