Ανακοίνωση για το έργο: «Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης», διακήρυξη 15677/26-11-2013

10.01.14

Εκτύπωση

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι της διακήρυξης 15677/26-11-2013, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το υφιστάμενο κέντρο δεδομένων ανάκαμψης από καταστροφή του ΓΛΚ για αυτοψία και γενική καταγραφή των συστημάτων, θα μπορούν να προσέρχονται στην εγκαταστάσεις του ΓΛΚ επί της Πανεπιστημίου 25, από την Τρίτη 14/1 έως και την Πέμπτη 16/1, κατά  τις εργάσιμες ώρες και μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τους αρμόδιους του Φορέα.

Για τον καθορισμό της ώρας και μέρας της επί τόπου επίσκεψης παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον κ. Γεώργιο Τσέτσο, τηλ 210 33 38 932 ή την κα Βούλα Πλατή τηλ. 210 33 38 935.