Δημόσια Διαβούλευση – «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης»

18.12.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης», από 19/12/2013 έως και 03/01/2014. Δεν θα γίνει παρουσίαση. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.