Ανακοίνωση διάθεσης των δηλωθεισών υποδομών στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ»

17.12.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος διακήρυξης (σελ. 18-19)  του εν λόγω διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες (κάτοχοι τηλεπικοινωνιακών υποδομών) δήλωσαν το υφιστάμενο τους δίκτυο το οποίο θα θέτουν προς διάθεση όλων των υποψήφιων αναδόχων στο πλαίσιο του έργου.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παραλάβουν αναλυτικά στοιχεία των δηλωθεισών υποδομών, τα οποία στο σύνολο τους είναι αυστηρώς εμπιστευτικά, θα πρέπει:

1) Να πιστοποιήσουν ότι είναι δυνητικοί υποψήφιοι του εν λόγω διαγωνισμού δηλαδή να έχουν παραλάβει επίσημα το τεύχος διακήρυξης από την ΚτΠ Α.Ε.
2) Να αποστείλουν φαξ στην ΚτΠ Α.Ε. (2131300800-801) που θα δηλώνουν τα στοιχεία του εκπροσώπου τους (Ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας, ιδιότητα στον οργανισμό κτλ ) που θα παραλάβει τα στοιχεία των δηλωθεισών υποδομών.
3) Να προσέλθουν δια του εκπροσώπου τους και να παραλάβουν τα στοιχεία αυτά από το Τμήμα Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.. (Χανδρή 3 Μοσχάτο 18346)

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι αυτοί θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση εμπιστευτικότητας   που  θα βρείτε εδώ.