Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

10.12.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Έργου Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.