Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου Παροχή Υποστήριξης στη διενέργεια Διοικητικών Επαληθεύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail).

20.11.13

Εκτύπωση

Η εταιρία Κ.τ.Π. Α.Ε ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Παροχή Υποστήριξης στη διενέργεια Διοικητικών Επαληθεύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον υπερσύνδεσμο αυτό