Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

20.11.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.