Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το έργο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

19.11.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.