Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

19.11.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.