Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, Διαχείρισης και Υλοποίησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιεί η ΚτΠ Α.Ε»

08.11.13

Εκτύπωση

Η εταιρεία Κ.τ.Π. Α.Ε. ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, Διαχείρισης και Υλοποίησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ