Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας»

04.11.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας». Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.