Ανακοίνωση επί της εξατομικευμένης ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH

04.11.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία αποστολής, προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH, εξατομικευμένης ενημέρωσης στην οποία θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και το εγκεκριμένο Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο των έργων, κατά τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό της Δράσης.

 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 5.2.7. «Διαδικασία Επανεξέτασης Προτάσεων» του Οδηγού της Δράσης για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης, ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της εξατομικευμένης ενημερωτικής επιστολής.