ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ»

21.10.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» από 21/10/2013 έως και 08/11/2013. Δεν θα γίνει παρουσίαση. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.