Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Δικτυακών Υπηρεσιών της ΚτΠ ΑΕ

15.10.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Δικτυακών Υπηρεσιών της ΚτΠ ΑΕ. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.