Δημόσια Διαβούλευση – Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ

14.10.13

Εκτύπωση

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), έως την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, τα τελικά προτεινόμενα τεύχη  διακήρυξης και σύμβασης σύμπραξης, για το έργο ΣΔΙΤ : «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Παρακαλούμε εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας, για τις τελικές σας απόψεις επί παντός θέματος ενδιαφέροντος. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.