Απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες διόρθωσης σφαλμάτων, αλλαγής υφιστάμενης λειτουργικότητας και συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των δράσεων digi-lodge, digi-retail & e-security»

07.10.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες διόρθωσης σφαλμάτων, αλλαγής υφιστάμενης λειτουργικότητας και συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των δράσεων digi-lodge, digi-retail & e-security». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο