Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

07.10.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.