Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού σε Τμήματα για σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το Έργο «Εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης & Υπηρεσίες

27.09.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού σε Τμήματα για σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το Έργο «Εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης & Υπηρεσίες Χρήσης Λογισμικού». Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.