Δημόσια Διαβούλευση – Μελέτη Πολιτικής Ασφάλειας και Security Auditing για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

24.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο Μελέτη Πολιτικής Ασφάλειας και Security Auditing για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, από 24/09/2013 έως και 09/10/2013. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.