Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας»

20.09.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.