Δημόσια Διαβούλευση – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

17.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, από 17/09/2013 έως και 27/09/2013. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.