Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς

13.09.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.