Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10.09.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.