Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ

29.08.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.