Μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών για το έργο: «Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίμανση και Υλοποίηση έργων ΕΠ «Ψηφιακής Σύγκλισης» της ΚτΠ ΑΕ»

27.08.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αρ. 7782/27-6-2013 Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίμανση και Υλοποίηση έργων ΕΠ «Ψηφιακής Σύγκλισης» της ΚτΠ ΑΕ». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε τον υπερσύνδεσμο αυτό